Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hô hấp là gì
  • Các hình thức hô hấp ở động vật
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 2: Hô hấp ở động vật

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.164

Nội dung bài giảng:

+ Hô hấp là gì?
+ Các hình thức hô hấp ở động vật

Chưa có thông báo nào