Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hô hấp là gì
  • Các hình thức hô hấp ở động vật
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 2: Hô hấp ở động vật

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.159

Nội dung bài giảng:

+ Hô hấp là gì?
+ Các hình thức hô hấp ở động vật

Chưa có thông báo nào