Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Bảo vệ vốn gen loài người
  • Một số vấn đề xã hội của Di truyền học
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 2: Bảo vệ vốn gen loài người và 1 số vấn đề xã hội của DT người

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 504

Nội dung bài gảng:

+ Bảo vệ vốn gen loài người
+ Một số vấn đề xã hội của Di truyền học

Chưa có thông báo nào