Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về DT Y học
  • Nhóm hội chứng và di truyền người
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 1: Di truyền y học

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 801

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về di truyền học người
+ Giới thiệu một số hội chứng và bệnh có liên quan

Chưa có thông báo nào