Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về DT Y học
  • Nhóm hội chứng và di truyền người
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 1: Di truyền y học

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 800

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về di truyền học người
+ Giới thiệu một số hội chứng và bệnh có liên quan

Chưa có thông báo nào