Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các nhân tố tiến hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 3. Các nhân tố tiến hóa

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 451

Nội dung bài giảng:

+ Những vấn đề chung về nhân tố tiến hóa

Chưa có thông báo nào