Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các nhân tố tiến hóa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 3. Các nhân tố tiến hóa

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 456

Nội dung bài giảng:

+ Những vấn đề chung về nhân tố tiến hóa

Chưa có thông báo nào