Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hóa thạch và vai trò (clip 1)
  • Lịch sử phát triển của sinh vật qua các đại địa chất (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 6: Sự phát triển của sự sống qua các đại địa chất

Độ dài: 12 phút - Số lượt học 408

Nội dung bài giảng:

+ Hóa thạch và vai trò của chúng trong tiến hóa
+ Lịch sử phát triển của sinh vật qua các đại địa chất

Chưa có thông báo nào