Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, thời điểm, thành phần tham gia
  • Cơ chế dịch mã
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 5: Qúa trình dịch mã

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.494

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm, thành phần tham gia dịch mã
+ Cơ chế dịch mã

Chưa có thông báo nào