Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Vị trí, thời điểm, thành phần tham gia
  • Cơ chế dịch mã
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 5: Qúa trình dịch mã

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 1.498

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm, thành phần tham gia dịch mã
+ Cơ chế dịch mã

Chưa có thông báo nào