Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, phát triển không biến thái, phát triển qua biến thái ở ĐV
  • Các nhân ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở ĐV
  • Điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở ĐV và chất lượng dân số ở người
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 8: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Độ dài: 35 phút - Số lượt học 672

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, phát triển không biến thái, phát triển qua biến thái ở động vật
+ Các nhân ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật
+ Điều khiển sự sinh trưởng và phát triển ở động vật và chất lượng dân số ở người

Chưa có thông báo nào