Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và phân loại
  • Nguyên nhân, cơ chế
  • Hậu quả, ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 9. Đột biến cấu trúc NST

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.198

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm và phân loại các đột biến cấu trúc NST
+ Nguyên nhân và cơ chế
+ Hậu quả

Chưa có thông báo nào