Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm và phân loại
  • Nguyên nhân, cơ chế
  • Hậu quả, ý nghĩa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 9. Đột biến cấu trúc NST

Độ dài: 21 phút - Số lượt học 1.196

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm và phân loại các đột biến cấu trúc NST
+ Nguyên nhân và cơ chế
+ Hậu quả

Chưa có thông báo nào