Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • cơ sở khoa học, thí nghiệm của Mooc-gan
  • Phép lai, ý nghĩa của hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 5: Hoán vị gen

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.033

Nội dung bài giảng:

+ Cơ sở khoa học của hoán vị gen
+ Thí nghiệm của Mooc-gan

Chưa có thông báo nào