Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • cơ sở khoa học, thí nghiệm của Mooc-gan
  • Phép lai, ý nghĩa của hoán vị gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 5: Hoán vị gen

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 1.039

Nội dung bài giảng:

+ Cơ sở khoa học của hoán vị gen
+ Thí nghiệm của Mooc-gan

Chưa có thông báo nào