Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tạo giống nhờ công nghệ gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 7. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 4: Tạo giống nhờ công nghệ gen

Độ dài: 16 phút - Số lượt học 437

Nội dung bài giảng:

+ Quy trình tạo giống bằng công nghệ gen
+ Ứng dụng công nghệ gen tạo giống biến đổi gen

Chưa có thông báo nào