Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Hoc thuyết tiến hóa dac-uyn (clip 1)
  • Học thuyết tiến hóa hiện đại (Clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 2. Học thuyết Đac-uyn và học thuyết tiến hóa hiện đại

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 719

Nội dung bài giảng: 

Học thuyết tiến hóa Đác Uyn và Học thuyết tiến hóa hiện đại;
+ Nguyên nhân tiến hóa
+ Cơ chế tiến hóa
+ Giải thích sự hình thành đặc điểm thích nghi
+ Giải thích sự hình thành loài mới
+ Chiều hướng sinh giới

Chưa có thông báo nào