Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Gen
  • Mã di truyền
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 2: Gen và mã di truyền

Độ dài: 22 phút - Số lượt học 2.553

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo của gen
+ Đặc điểm của mã di truyền
chú ý clip 1, 10p25, thầy nói nhầm sự phiên mã, đúng là "ARN pol bám vào vùng điều hòa của ADN, dùng ADN làm khuôn để tổng hợp lên mARN, sau đó mARN được chuyển ra để tổng hợp protein"

Chưa có thông báo nào