Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các đặc trưng cơ bản của quần thể tiếp (clip 1)
  • Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật (clip 2)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 3: Sinh thái học quần thể (Phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 447

Nội dung bài giảng:

+ Các đặc trưng cơ bản của quần thể tiếp
+ Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chưa có thông báo nào