Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các đặc trưng cơ bản của quần thể tiếp (clip 1)
  • Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật (clip 2)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 3: Sinh thái học quần thể (Phần 2)

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 441

Nội dung bài giảng:

+ Các đặc trưng cơ bản của quần thể tiếp
+ Biến động số lượng cá thể của quần thể sinh vật

Chưa có thông báo nào