Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, phân loại, cơ sở thần kinh của tập tính
  • Một số hình thức học tập ở động vật
  • Một số dạng tập tính phổ biến ở ĐV, ứng dụng trong đời sống sản xuất
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 7: Tập tính của động vật

Độ dài: 40 phút - Số lượt học 621

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, phân loại, cơ sở thần kinh của tập tính
+ Một số hình thức học tập ở động vật
+ Một số dạng tập tính phổ biến ở động vật, ứng dụng trong đời sống sản xuất

Chưa có thông báo nào