Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • cơ sở khoa học, thí nghiệm của Mooc-gan
  • Các phép lai cần lưu ý
Bài 4: Liên kết gen hoàn toàn sẽ được mở vào ngày 01/05/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 4: Liên kết gen hoàn toàn

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 482

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm của Mooc-gan, cơ sở khoa học
+ Các phép lai cần lưu ý

Chưa có thông báo nào