Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • cơ sở khoa học, thí nghiệm của Mooc-gan
  • Các phép lai cần lưu ý
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 4. QUY LUẬT DI TRUYỀN

Bài 4: Liên kết gen hoàn toàn

Độ dài: 32 phút - Số lượt học 1.027

Nội dung bài giảng:

+ Thí nghiệm của Mooc-gan, cơ sở khoa học
+ Các phép lai cần lưu ý

Chưa có thông báo nào