Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát chung
  • Cơ quan quang hợp
  • Cơ chế quang hợp
  • Quang hợp ở các loài thực vật khác
  • Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
  • Quang hợp và năng suất cây trồng
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 4: Quang hợp ở thực vật

Độ dài: 58 phút - Số lượt học 1.302

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm quang hợp
+ Cơ quan quang hợp
+ Cơ chế quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM
+ Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp
+ Quang hợp và năng suất cây trồng

Chưa có thông báo nào