Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • chức năng và cấu tạo hệ tuần hoàn
  • Các loại hệ tuần hoàn
  • Các hoạt động của tim và hệ mạch
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 3: Tuần hoàn máu

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 886

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn
+ Các loại hệ tuần hoàn
+ Hoạt động của tim và hệ mạch
Các em chú ý: ở clip "Các loại hệ tuần hoàn", phút thứ 8h45 thầy quy định tâm nhĩ, thất phải và tâm nhĩ, thất trái bị nhầm bên. Máu đỏ tươi từ nhĩ trái => thất trái=> động mạch chủ => mao mạch => tĩnh mạch chủ (đỏ thẫm) => nhĩ phải. Máu đỏ thẫm từ nhĩ phải => thất phải => ĐM phổi => mao mạch phổi => TM phổi (đỏ tươi) => nhĩ trái

Chưa có thông báo nào