Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • chức năng và cấu tạo hệ tuần hoàn
  • Các loại hệ tuần hoàn
  • Các hoạt động của tim và hệ mạch
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 3: Tuần hoàn máu

Độ dài: 37 phút - Số lượt học 890

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo và chức năng của hệ tuần hoàn
+ Các loại hệ tuần hoàn
+ Hoạt động của tim và hệ mạch
Các em chú ý: ở clip "Các loại hệ tuần hoàn", phút thứ 8h45 thầy quy định tâm nhĩ, thất phải và tâm nhĩ, thất trái bị nhầm bên. Máu đỏ tươi từ nhĩ trái => thất trái=> động mạch chủ => mao mạch => tĩnh mạch chủ (đỏ thẫm) => nhĩ phải. Máu đỏ thẫm từ nhĩ phải => thất phải => ĐM phổi => mao mạch phổi => TM phổi (đỏ tươi) => nhĩ trái

Chưa có thông báo nào