Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Qúa trình phiên mã
Bài 4: Qúa trình phiên mã sẽ được mở vào ngày 11/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 4: Qúa trình phiên mã

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 748

Nội dung bài giảng:

+ Cấu tạo ARN
+ Vị trí, thời điểm diễn ra quá trình phiên mã
+ Cơ chế, kết quả của phiên mã
Chú ý: đường pentose cấu tạo nên ribonucleotit là đường ribose: C5H10O5 (Trong bài giảng thầy ghi nhầm là H12)

Chưa có thông báo nào