Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình phiên mã (Clip có chứa nội dung tham khảo)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 4: Qúa trình phiên mã

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.742

Nội dung bài giảng (Bài giảng có chứa nội dung tham khảo)

+ Cấu tạo ARN
+ Vị trí, thời điểm diễn ra quá trình phiên mã
+ Cơ chế, kết quả của phiên mã
Chú ý: đường pentose cấu tạo nên ribonucleotit là đường ribose: C5H10O5 (Trong bài giảng thầy ghi nhầm là H12)

Chưa có thông báo nào