Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Quá trình phiên mã (Clip có chứa nội dung tham khảo)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 4: Qúa trình phiên mã

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.745

Nội dung bài giảng (Bài giảng có chứa nội dung tham khảo)

+ Cấu tạo ARN
+ Vị trí, thời điểm diễn ra quá trình phiên mã
+ Cơ chế, kết quả của phiên mã
Chú ý: đường pentose cấu tạo nên ribonucleotit là đường ribose: C5H10O5 (Trong bài giảng thầy ghi nhầm là H12)

Chưa có thông báo nào