Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về điều hòa hoạt động gen
  • Điều hòa hoạt động gen ở sv nhân sơ
    • Mô hình cấu trúc
    • Mô hình điều hòa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 6. Điều hòa hoạt động gen

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.316

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quá trình điều hòa hoạt động gen
+ Sự điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ
Chú ý: 3 gen cấu trúc trong operon Lac lần lượt là Z, Y, A

Chưa có thông báo nào