Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái quát về điều hòa hoạt động gen
  • Điều hòa hoạt động gen ở sv nhân sơ
    • Mô hình cấu trúc
    • Mô hình điều hòa
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 6. Điều hòa hoạt động gen

Độ dài: 15 phút - Số lượt học 1.322

Nội dung bài giảng:

+ Khái quát về quá trình điều hòa hoạt động gen
+ Sự điều hòa hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ
Chú ý: 3 gen cấu trúc trong operon Lac lần lượt là Z, Y, A

Chưa có thông báo nào