Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Đột biến lệch bội
  • Đột biến đa bội
Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể sẽ được mở vào ngày 23/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 465

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm đột biến số lượng NST
+ Đột biến lệch bội và đột biến đa bội
Chú ý: Siêu nam: XYY.

Chưa có thông báo nào