Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
  • Đột biến lệch bội
  • Đột biến đa bội
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 10: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Độ dài: 23 phút - Số lượt học 1.167

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm đột biến số lượng NST
+ Đột biến lệch bội và đột biến đa bội
Chú ý: Siêu nam: XYY.

Chưa có thông báo nào