Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa sự phát triển
  • Các nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật
    • Tuổi cây, nhiệt độ
    • Quang chu kỳ
    • Hormone ra hoa
  • Ứng dụng sinh trưởng, phát triển trong trồng trọt
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 8: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 657

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa sự phát triển
+ Các nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật
+ Ứng dụng sinh trưởng, phát triển trong trồng trọt
Chú ý: Clip Quang chu kì, thầy ghi nhầm, ánh sáng đỏ có bước sóng 660 nm (chứ không phải 680 nm) Thì Pđ chuyển thành Pđx

Chưa có thông báo nào