Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Định nghĩa sự phát triển
  • Các nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật
    • Tuổi cây, nhiệt độ
    • Quang chu kỳ
    • Hormone ra hoa
  • Ứng dụng sinh trưởng, phát triển trong trồng trọt
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 8: Sinh trưởng và phát triển ở thực vật (phần 2)

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 656

Nội dung bài giảng:

+ Định nghĩa sự phát triển
+ Các nhân tố chi phối sự ra hoa ở thực vật
+ Ứng dụng sinh trưởng, phát triển trong trồng trọt
Chú ý: Clip Quang chu kì, thầy ghi nhầm, ánh sáng đỏ có bước sóng 660 nm (chứ không phải 680 nm) Thì Pđ chuyển thành Pđx

Chưa có thông báo nào