Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nguồn gốc sự sống (clip 1)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 8. TIẾN HÓA

Bài 5: Nguồn gốc sự sống

Độ dài: 11 phút - Số lượt học 452

Nội dung bài giảng:

+ Sơ lược về quá trình hình thành nguồn gốc trong 4,5 tỷ năm

Chưa có thông báo nào