Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Rễ là cơ quan hấp thu nước và muối khoáng
  • Cơ chế hấp thu nước và khoáng
  • Sự vận chuyển các chất vào mạch gỗ
  • Sự vận chuyển các chất trong thân cây
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 1. SINH HỌC CƠ THỂ THỰC VẬT

Bài 1: Sự hấp thu và vận chuyển các chất trong cây

Độ dài: 48 phút - Số lượt học 4.040

Nội dung bài giảng:

+ Rễ là cơ quan hấp thu nước và muối khoáng
+ Cơ chế hấp thu nước và khoáng
+ Sự vận chuyển các chất vào mạch gỗ
+ Sự vận chuyển các chất trong thân cây

Chưa có thông báo nào