Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chu trình sinh địa hóa (clip 1)
  • Dòng năng lượng trong hệ sinh thái (clip 2)
  • Tháp sinh thái và sinh quyển các khu sinh thái (clip 3)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 7: Sinh thái học hệ sinh thái (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 353

Nội dung bài giảng:

+ Chu trình sinh địa hóa
+ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
+ Tháp sinh thái và sinh quyển các khu sinh thái

Chưa có thông báo nào