Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chu trình sinh địa hóa (clip 1)
  • Dòng năng lượng trong hệ sinh thái (clip 2)
  • Tháp sinh thái và sinh quyển các khu sinh thái (clip 3)
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 9. SINH THÁI HỌC

Bài 7: Sinh thái học hệ sinh thái (Phần 2)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 363

Nội dung bài giảng:

+ Chu trình sinh địa hóa
+ Dòng năng lượng trong hệ sinh thái
+ Tháp sinh thái và sinh quyển các khu sinh thái

Chưa có thông báo nào