Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 3. Quá trình nhân đôi ADN

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.070

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm xảy ra quá trình nhân đôi
+ Diễn biến, cơ chế, kết quả, ý nghĩa quá trình nhân đôi

Chưa có thông báo nào