Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

Bài 3. Quá trình nhân đôi ADN sẽ được mở vào ngày 09/04/2020 theo lộ trình học tập.
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 3. Quá trình nhân đôi ADN

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 736

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm xảy ra quá trình nhân đôi
+ Diễn biến, cơ chế, kết quả, ý nghĩa quá trình nhân đôi

Chưa có thông báo nào