Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 3. Quá trình nhân đôi ADN

Độ dài: 18 phút - Số lượt học 2.076

Nội dung bài giảng:

+ Vị trí, thời điểm xảy ra quá trình nhân đôi
+ Diễn biến, cơ chế, kết quả, ý nghĩa quá trình nhân đôi

Chưa có thông báo nào