Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Tiêu hóa
  • Các hình thức tiêu hóa ở động vật
    • ĐV chưa có cơ quan tiêu hóa và ĐV có túi tiêu hóa
    • ĐV có ống tiêu hóa
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 1: Tiêu hóa ở động vật

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 828

Nội dung bài giảng:

+ Tiêu hóa là gì?
+ Các hình thức tiêu hóa: ở động vật chưa có cơ quan tiêu hóa, có túi tiêu hóa, có ống tiêu hóa

Chưa có thông báo nào