Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sinh sản vô tính
    • Sự sinh sản vô tính
    • Ứng dụng
  • Sinh sản hữu tính
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 2. SINH HỌC CƠ THỂ ĐỘNG VẬT

Bài 9: Sinh sản ở động vật

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 433

Nội dung bài giảng:

+ Sinh sản vô tính ở động vật
+ Sinh sản hữu tính ở động vật

Chưa có thông báo nào