Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, phân loại đột biến gen
  • Nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến gen
  • Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 7. Đột biến gen

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.380

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, phân loại đột biến gen
+ Nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến gen
+ Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen

Chưa có thông báo nào