Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm, phân loại đột biến gen
  • Nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến gen
  • Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen
Nhấn để bật tiếng
X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 7. Đột biến gen

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 1.384

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm, phân loại đột biến gen
+ Nguyên nhân, cơ chế phát sinh đột biến gen
+ Hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen

Chưa có thông báo nào