Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Chức năng ADN và cấu tạo
  • Cấu tạo ADN (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

CHUYÊN ĐỀ 3. CƠ CHẾ DT VÀ BIẾN DỊ

Bài 1. Cấu trúc, chức năng ADN

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 3.776

Nội dung bài giảng:

+ Chức năng của ADN
+ Cấu tạo của ADN


Lưu ý: Trong video thầy nhầm chỗ đường Deoxyribose có CT là: C5H10O4

Chưa có thông báo nào