Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Nhân, lưới nội chất, thể golgi
  • Ti thể, lục lạp và 1 số bào quan khác
  • Màng sinh chất
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 4: Tế bào nhân thực

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 109

Nội dung bài giảng:

Đặc điểm và cấu tạo của tế bào nhân thực.
Lưu ý: cấu tạo màng sinh chất về lớp phospholipid kép: đầu ưa nước quay ra ngoài, đuôi kị nước quay vào trong.
a

Chưa có thông báo nào