Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các dạng năng lượng trong tế bào
  • Chuyển hóa vật chất và năng lượng
  • Enzym
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 6: Chuyển hóa vật chất, năng lượng và Enzim

Độ dài: 29 phút - Số lượt học 95

Nội dung bài giảng:

+ Các dạng năng lượng trong tế bào
+ Chuyển hóa vật chất và năng lượng
+ Enzym

Chưa có thông báo nào