Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Các cấp độ tổ chức sống
  • Đặc điểm chung các cấp tổ chức sống
  • Hệ thống phân loại SV
  • Đặc điểm chung của mỗi giới
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 9: Giới thiệu chung về thế giới sống

Độ dài: 36 phút - Số lượt học 68

Nội dung bài giảng:

+ Các cấp độ tổ chức sống
+ Đặc điểm chung các cấp tổ chức sống
+ Hệ thống phân loại sinh vật
+ Đặc điểm chung của mỗi giới

Chưa có thông báo nào