Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Sự nhân lên của Virus trong tế bào chủ
  • HIV và hội chứng AIDS
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 14: Sự nhân lên của virut trong tế bào chủ

Độ dài: 27 phút - Số lượt học 42

Nội dung bài giảng:

+ Sự nhân lên của Virus trong tế bào chủ
+ HIV và hội chứng AIDS

Chưa có thông báo nào