Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Virus gây bệnh trên sinh vật
  • Ứng dụng của virus trong thực tiễn
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 15: Virut gây bệnh và ứng dụng virut trong thực tiễn

Độ dài: 20 phút - Số lượt học 87

Nội dung bài giảng:

+ Virus gây bệnh trên sinh vật
+ Ứng dụng của virus trong thực tiễn

Chưa có thông báo nào