Nền tảng Sinh học - Thầy Nguyễn Thành Công, thầy Đinh Đức Hiền

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm về bệnh truyền nhiễm
  • Các phương thức lây, truyền
  • Một số bệnh thường gặp do virus
  • Miễn dịch
    • Miễn dịch không đặc hiệu
    • Miễn dịch đặc hiệu
Nhấn để bật tiếng

CHUYÊN ĐỀ 10: KIẾN THỨC TRỌNG TÂM LỚP 10 (CHUYÊN ĐỀ MANG TÍNH THAM KHẢO)

Bài 16: Bệnh truyền nhiễm và miễn dịch

Độ dài: 25 phút - Số lượt học 58

Nội dung bài giảng:

+ Khái niệm về bệnh truyền nhiễm
+ Các phương thức lây, truyền
+ Một số bệnh thường gặp do virus
+ Miễn dịch

Chưa có thông báo nào