Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Khái niệm
    • Thí nghiệm sự điện li
    • Sự điện li, chất điện li
  • Phân loại
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Bài 1. Sự điện li

Độ dài: 39 phút - Số lượt học 20.193

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết về sự điện li và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào