Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Axit
  • Axit (tiếp)
  • Bazơ
  • Hidroxit lưỡng tính
  • Muối
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Bài 2. Axit – Bazơ - Muối

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 16.813

Tóm tắt bài giảng:
Hướng dẫn học lý thuyết về Axit – Bazơ - Muối và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.
Lưu ý:
Ở phần thủy phân của muối, trường hợp muối tạo bởi axit yếu và bazơ yếu các em tham khảo kiến thức trong ảnh dưới nhé

Chưa có thông báo nào