Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Axit
  • Axit (tiếp)
  • Bazơ
  • Hidroxit lưỡng tính
  • Muối
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Sự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơ

Bài 2. Axit – Bazơ - Muối

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 13.380

Tóm tắt bài giảng:
Hướng dẫn học lý thuyết về Axit – Bazơ - Muối và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.
Lưu ý:
Ở phần thủy phân của muối, trường hợp muối tạo bởi axit yếu và bazơ yếu các em tham khảo kiến thức trong ảnh dưới nhé

Chưa có thông báo nào