Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng đốt cháy
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3
 • Bài tập về phản ứng chuyển hoá nhóm chức
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4
 • Bài tập về phản ứng tráng bạc
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1 - 3
  • Ví dụ 4 - 6
Nhấn để bật tiếng
X

Anđehit

Bài 3. Các dạng bài tập về anđehit

Độ dài: 79 phút - Số lượt học 2.983


 • Hướng dẫn học phương pháp giải bài tập về andehit, xeton.
 • Giải chi tiết một số bài tập liên quan đến andehit, xeton.

Chưa có thông báo nào