Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Vi trí, tính chất
  • Trạng thái tự nhiên và điều chế
  • Các ví dụ
Nhấn để bật tiếng
X

Nitơ - Photpho

Bài 2. Photpho

Độ dài: 33 phút - Số lượt học 5.929


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến photpho và giải chi tiết một số ví dụ minh họa

Chưa có thông báo nào