Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Ví dụ 1
  • Ví dụ 2
  • Ví dụ 3
  • Ví dụ 4
  • Ví dụ 5
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS

Bài 4. Luyện tập chung

Độ dài: 49 phút - Số lượt học 2.746

Tóm tắt bài giảng:

Giải chi tiết một số ví dụ liên quan đến kiến thức cơ sở hóa hữu cơ và phương pháp giải hóa học.
Lưu ý: Bài giảng là luyện tập nên không có bài tập tự luyện đi kèm.

Chưa có thông báo nào