Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng cộng brom
  • Lý thuyết
  • Các ví dụ
 • Phản ứng gồm toàn chất khí
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5, 6
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Luyện tập hiđrocacbon mạch hở

Bài 2. Luyện tập chung về các hiđrocacbon mạch hở (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 2.054


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn làm dạng bài về phản ứng cộng brom, phản ứng gồm toàn chất khí...

  Chưa có thông báo nào