Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập về phản ứng cộng brom
  • Lý thuyết
  • Các ví dụ
 • Phản ứng gồm toàn chất khí
  • Lý thuyết
  • Ví dụ 1, 2
  • Ví dụ 3, 4, 5, 6
Nhấn để bật tiếng
X

Luyện tập hiđrocacbon mạch hở

Bài 2. Luyện tập chung về các hiđrocacbon mạch hở (Phần 2)

Độ dài: 45 phút - Số lượt học 2.855


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn làm dạng bài về phản ứng cộng brom, phản ứng gồm toàn chất khí...

  Chưa có thông báo nào