Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp bảo toàn khối lượng
  • Phương pháp trung bình
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Một số phương pháp giải toán đặc trưng

Bài 2. Một số phương pháp giải toán đặc trưng của hóa học hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 2.333


Tóm tắt bài giảng:
    • Ôn tập lại một số phương pháp giải hóa hữu cơ.
    • Hướng dẫn học các bài tập liên quan đến phương pháp trung bình, phương pháp bảo toàn khối lượng, ...

Chưa có thông báo nào