Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Phương pháp bảo toàn khối lượng
  • Phương pháp trung bình
Nhấn để bật tiếng
X

Một số phương pháp giải toán đặc trưng

Bài 2. Một số phương pháp giải toán đặc trưng của hóa học hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 31 phút - Số lượt học 3.128


Tóm tắt bài giảng:
    • Ôn tập lại một số phương pháp giải hóa hữu cơ.
    • Hướng dẫn học các bài tập liên quan đến phương pháp trung bình, phương pháp bảo toàn khối lượng, ...

Chưa có thông báo nào