Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Một số hidrocacbon thơm khác
  • Bài 1 - 6
  • Bài 7 - 10
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác

Bài 3. Benzen và đồng đẳng của benzen (Phần 3)

Độ dài: 42 phút - Số lượt học 2.271


Tóm tắt bài giảng:

  • Kiến thức:
    • Ôn tập lại các kiến thức cơ bản về hidrocacbon thơm.
    • Hướng dẫn làm các bài tập liên quan đến hidrocacbon thơm.
  • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến hidrocacbon thơm..

Chưa có thông báo nào