Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • VD 1 - 6
  • VD 7 - 14
Nhấn để bật tiếng
X

Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 2. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2)

Độ dài: 24 phút - Số lượt học 3.566


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ, đồng đẳng, đồng phân, danh pháp.

Chưa có thông báo nào