Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Các loại công thức
  • Các pp cơ bản
  • VD1,2,3,4
  • VD5,6,7,8
Nhấn để bật tiếng
X

Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Bài 1. Lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ

Độ dài: 30 phút - Số lượt học 8.976


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học một số phương pháp lập công thức phân tử hợp chất hữu cơ và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào