Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập đốt cháy
  • Phương pháp làm bài
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5
 • Bài tập về phản ứng thế
  • Phương pháp làm bài
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3-4
Nhấn để bật tiếng
X

Dạng bài về ankan

Bài 2. Một số dạng bài tập đặc trưng về các hiđrocacbon no

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 7.178


 • Kiến thức:
  • Ôn tập ankan .
  • Hướng dẫn học một số dạng bài tập về hidrocacbon no.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến hiđrocacbon no.

  Chưa có thông báo nào