Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • Bài tập đốt cháy
  • Phương pháp làm bài
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3-4
  • Ví dụ 5
 • Bài tập về phản ứng thế
  • Phương pháp làm bài
  • Ví dụ 1-2
  • Ví dụ 3-4
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Dạng bài về ankan

Bài 2. Một số dạng bài tập đặc trưng về các hiđrocacbon no

Độ dài: 64 phút - Số lượt học 4.976


 • Kiến thức:
  • Ôn tập ankan .
  • Hướng dẫn học một số dạng bài tập về hidrocacbon no.
 • Kỹ năng: làm bài tập liên quan đến hiđrocacbon no.

  Chưa có thông báo nào