Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Dạng 1, Dạng 2
  • Dạng 1, Dạng 2 (tiếp)
  • Dạng 3
  • Dạng 3 (tiếp)
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Cacbon và hợp chất

Bài 2. Phương pháp giải các bài tập đặc trưng về cacbon và hợp chất (Phần 1)

Độ dài: 41 phút - Số lượt học 6.091

Tóm tắt bài giảng:

Cung cấp các dạng bài liên quan đến cacbon và hợp chất: phản ứng của CO2 với dung dịch kiềm (bài toán xuôi và ngược), phản ứng của H+ với muối cacbonat, phản ứng nhiệt phân các loại muối cacbonat.

Chưa có thông báo nào