Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
 • I. Khái niệm chung
  • Định nghĩa, phân loại
  • Danh pháp
  • Tính chất vật lí
 • II. Đồng đẳng, đồng phân
 • III. Tính chất hóa học
  • Tính axit (tham khảo)
  • P/ứ tạo dẫn xuất của axit cacboxylic
  • Các p/ứ của gốc HDC
 • III. Điều chế
Nhấn để bật tiếng

Lưu ý: Trong trường hợp bạn không mở được video bài giảng này bằng trình duyệt Google Chrome, vui lòng tải trình duyệt Firefox để sử dụng hoặc làm theo hướng dẫn tại đây.

X

Axit cacboxylic

Bài 1. Axit cacboxylic (Phần 1)

Độ dài: 56 phút - Số lượt học 2.072


Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học lý thuyết liên quan đến axit cacboxylic và giải chi tiết một số ví dụ minh họa.

Chưa có thông báo nào