Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Tính tan của các chất
  • Ví dụ: 1-2
  • Ví dụ: 3-4
Nhấn để bật tiếng
X

Ôn tập một số kiến thức Hoá học THCS

Bài 1.3. Một số khái niệm và công thức tính cơ bản trong Hóa học (Phần 3)

Độ dài: 34 phút - Số lượt học 5.684

Tóm tắt bài giảng:

Hướng dẫn học về số mol, các công thức tính số mol và tính toán theo phương trình phản ứng.
Lưu ý:
Ở ví dụ 4, cần sửa chỗ NaCl thành BaCl2 như ảnh dưới

Chưa có thông báo nào