Học tốt Hóa học 11 - Thầy Vũ Khắc Ngọc

  Mục lục bài giảng
  • Lý thuyết
  • VD1, VD2
  • VD3, VD4
Nhấn để bật tiếng
X

Một số phương pháp giải toán đặc trưng

Bài 1. Một số phương pháp giải toán đặc trưng của hóa học hữu cơ (Phần 1)

Độ dài: 28 phút - Số lượt học 3.898


Tóm tắt bài giảng:
  • Ôn tập lại một số kiến thức đại cương hóa hữu cơ.
  • Hướng dẫn học phương pháp bảo toàn nguyên tố, ... để giải hóa hữu cơ.

    Chưa có thông báo nào